Näyttämö on teidän

Kuukauden missio

Tiedätkö, sinun ei tarvitse piilotella tunteitasi ja tarpeitasi.

Jokaisen tunteen alla piilee nimittäin tarve. Tasapainoisessa parisuhteessa on tärkeää, että molempien osapuolten tarpeisiin vastataan. Pitää kuitenkin muistaa, että meillä on valtaa vastata myös itse omiin tarpeisiin, mutta on myös tarpeita, joihin tarvitsemme kumppaniamme.

Mitä nämä tarpeet sitten ovat?

Tarpeita on hyvin eritasoisia. 

Maslow’n tarvehierarkia on psykologinen malli, joka esittelee ihmisen tarpeet hierarkkisessa järjestyksessä. Tämän mallin kehitti amerikkalainen psykologi Abraham Maslow 1900-luvun puolivälissä. Hänen ajatuksensa perustuvat siihen, että ihmisen perustarpeet on tyydytettävä ennen kuin hän voi pyrkiä tavoittelemaan korkeampia tarpeita.

Maslow’n mallissa tarpeet jaetaan viiteen pääluokkaan. Ensimmäisenä ovat fysiologiset tarpeet, kuten ruoka ja vesi sekä seksi Seuraavaksi tulevat turvallisuuden tarpeet, jotka liittyvät suojautumiseen vaaroilta. Kolmannella tasolla ovat sosiaaliset tarpeet, kuten yhteys ja rakkaus. Neljännellä tasolla ovat arvonannon tarpeet, jotka liittyvät itsearvostukseen ja kunnioitukseen. Viimeisenä on itsensä toteuttamisen tarve, joka liittyy omien kykyjen ja potentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen.

Maslowin tarvehierarkia

Hyvässä parisuhteessa on kaksi itsenäistä yksilöä, joilla on omia tarpeita ja tavoitteita ja yhteisiä päämääriä. Parisuhde ei ole siis mikään symbioosi, jossa täytyy kadottaa itsensä. Vaikka yllä esitetyn tarvehierarkian otsikot ovat melko laajoja, niin kannattaa pohtia hieman, että mihin portaalle omat tarpeet osuvat parisuhteessa.

Parisuhteessa voi tulla riitoja esimerkiksi siitä, että roskia ei ole viety, vaikka on luvattu. Tarve tulla kuulluksi voi liittyä yksilötasoisesti eri portaille. Toisille se voi tuoda turvallisuutta tai toisille se voi merkitä arvostusta.

Muistakaa myös rakentaa alhaalta ylös, jos perustarpeissa on aukkoja, niin ylempien tarpeiden täyttäminen on silloin paljon haastavampaa.

Kukaan meistä ei ole ajatustenlukija, jos tarvitset kumppaniltasi jotain, niin kerro se ääneen. Esimerkiksi silloin, kun harmittaa ja tarvitsisit kainaloa.

Negatiivisten tunteiden takana on aina vastaamaton tarve. Sama tunne voi tulla eri tarpeista. Voimme olla kiukkuisia ihan pelkästä nälästä tai siitä, että kumppanimme ei ole viettänyt kanssamme tarpeeksi aikaa. Tämän vuoksi negatiivisten tunteiden äärelle on aina hyvä pysähtyä ja tarkastella, että mikä se oikea tarve tämän tunteen takana on. Kun opimme tunnistamaan tarpeitamme ja sanoittamaan ne ulos, niin yhteiselo on paljon sujuvampaa parisuhteessa. Näin tulette kuulluksi, nähdyiksi ja rakastetuiksi.

Tässä osiossa teillä on viisi haastetta:

  • Pikkutuhma salaisuutemme
  • Peli käyntiin, kulta!
  • Turvaa kosketuksella
  • Parhaat puoleni rakkaani silmin
  • Villin yön festivaalit

Ladatkaa välilehdeltä PDF-tiedosto ja kiinnittäkää siitä tulostettu versio vaikkapa jääkaapin oveen. Näin pysytte kärryillä siitä missä olette menossa.

Ensimmäinen haaste on jo auki, joten aloitetaan!

~ Jonna

Scroll to Top